Catatan

Tunjukkan catatan dari Januari, 2013

Cara Baca dan Bacaan Ayat Kursi (Rumi & Jawi)

Imej
Assalamualaikum w.b.t
Cara Baca dan Bacaan Ayat Kursi / Qursi (Rumi & Jawi)“Allaahu la ilaaha illa huwal hayyul Qayyum, la ta ‘khudzuhu sinatun walaa naumun lahu maa fissamaawaati wama fil ardhi, man dzal ladziiyasy fa ‘u ‘indahu illaa biidznih, ya ‘lamu maa baina aydiihim wa maa khalfahum, walaayuhiithuuna bisyai-in min’ilmihi illaa bimaa syaa-a, wasi’a kursiyuhus samaawaati wal ardhi, walaa yauuduhu hifzuhumaa wa huwal’aliyuul ‘azhiim.”

“Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tertidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat  (pertolongan) di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kerajaan Allah (IlmuNya dan KekuasaanNya) meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, da…

Cara Solat Sunat Hajat + Doa (Rumi dan Jawi)

Imej
Assalamualaikum w.b.t
Cara-cara melakukan Solat Sunat Hajat.
Sebenarnya, terdapat pelbagai cara dan panduan berlainan untuk mengerjakan solat hajat ini. Dirikanlah Sembahyang Sunat Hajat sebagaimana solat-solat biasa yang lain dengan mematuhi 13 rukun yang telah disyariatkan itu.  Perbezaannya cuma pada perkara-perkara berikut:


1. Cara bacaan Lafaz dan Niat Solat Suhat Hajat.“U-shol-lii sun-na-tal haa-ja-ti rok-’a-tai-ni lil-laa-hi ta-’aa-laa.”
Sahaja aku menunaikan Solat Sunat Hajat dua raka’at, kerana Allah Ta’ala.
2.  Setelah membaca Al-Fatihah seperti biasa:

Rakaat pertama: Surah Al-Kafirun atau Ayat Al-Kursi(Satu kali atau 11 kali). Ada juga berpendapat untuk membaca Surah Al Kafirun (1 kali atau 10 kali.)

Rakaat ke dua: Surah Al-Iklas 1 kali atau 10 / 11 kali.


“Qul huwallaahu ahad, Allaahush shamad, Lam yalid walam yualad, Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.” “Katakanlah : Allah itu Esa! Allah tempat meminta. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yan…